Over ons

Wij, Jenny en Bertus, zijn een Nederlands echtpaar waarvan Jenny (Polanen) van Surinaamse afkomst is. Wij hebben ons dienstverband bij respectievelijk de GGD Drenthe en de Provincie Drenthe vroegtijdig beëindigd en hebben ons in Suriname gevestigd. De woning welke op ons pad kwam bood de mogelijkheid om gasten te ontvangen en met de nodige aanpassingen zijn wij in februari 2017 met een guesthouse van start gegaan.

Gasten brengen sociale en economische activiteit met zich mee en hoe gering ook, we proberen de lokale bevolking bij ons guesthouse te betrekken zodat zij ook enig profijt kunnen ondervinden.

Periodiek organiseren wij Senioren Verwen Dagen. Aan groepen ouderen wordt een compleet verzorgde, maar vooral een gezellige dag aangeboden met telkens een ander thema (muziek, verhalen vertellen, schilderen etc.). Hierbij worden wij in alle opzichten door derden gesteund. Het mag duidelijk zijn dat door Corona deze activiteiten waren opgeschort.

NEVENACTIVITEITEN JENNY:

Als kind heeft Jenny bij de padvinderij gezeten en bij terugkeer in Suriname is zij leidster van een meisjesgroep van het SGP (Surinaamse Padvindsters Gilde) geworden.

Met haar achtergrond als logopedist is zij van 2017 tot 2021 een bestuursperiode lang betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Vereniging van Logopedisten in Suriname (Logosu). Na deze periode heeft zij een adviserende rol vervuld. Per november 2023 is zij gekozen tot voorzitter van het nieuwe bestuur.

Ze heeft als ondervoorzitter in een tijdelijke presidentiële werkgroep gefunctioneerd. Deze werkgroep moest er voor zorgen dat een diversiteit aan projecten in het district Wanica uitgevoerd worden.

Jenny is voorzitter van de Buurtorganisatie PWB-project. Er is een centrale ruimte ingericht als Buurthuis waar voor jong en oud tal van activiteiten plaatsvinden.

Om diverse sociale projecten professioneler te kunnen aanpakken, is in april 2024 een stichting opgericht onder de naam Stichting Jenny Polanen Helpt.

NEVENACTIVITEITEN BERTUS:

Het beheren en onderhouden van het Guesthouse met tuin en kreek vergt veel tijd. Maar daarnaast ziet Bertus kans om thuis als hobby het bierbrouwen uit te oefenen. Favoriet zijn de bovengistende, blonde, zwaardere bieren – zeg maar de tripel. Verder kan genoemd worden dat hij penningmeester is van de Buurtorganisatie PWB-project.